Over Ons

HET ONTSTAAN

 

Sinds 1961 bestaat er in Lepelstraat een Karnavalsviering,

In de zomer van 1960 werd op de klad het idee geopperd om ook in de Lepelstraat een karnavals optocht te laten rijden . Dit idee kwam van een ouwe Bergenéér die het idee opperde in de duivenclub (de Vredesduif) op de kladde deze vereniging had er wel ore naar waar na de karnaval in Lepelstraat was geboren.

De eerste optocht trok in 1961 met als symbool een prachtige duif deze duif is nog altijd terug te vinden bij de Lepelstraatse karnaval zo verscheen er gelijk tijdig een eerste prins een nar  een pliesie balvers ( genoemd naar een oude veldwachter van vroeger uit de Lepelstraat ) een Grootste boer  hier bij was er gelijk een officieel gedeelte maar het was nog niet kompleet er kwam nog een adjudant bij , bij z’n gebeuren hoort ook een boerenploeg zo was de eerste leutploeg in Lepelstraat geboren maar alles moest gaan draaien om de kinderen want wie de jeugd heeft heb de toekomst .

Bij dit eerste gebeuren werd de eerste prins uit de Kladse Leem getrokken wat nog altijd een traditie is in Lepelstraat , de eerste keer gebeurde dit door de kinderen uit Lepelstraat later is het overgenomen door de leutploeg die de prins op karnavals zaterdag met de officiële opening van de karnaval uit de kladse leem trekt waar na de sleutel overhandig plaats vind en de prins 4 dagen lang de scepter zwaait over de Straot

De Naam Lepelstraat werd omgezet in DE STRAOT en deze naam is niet meer weg te denken in Lepelstraat , de mensen in Lepelstraat heten de BESSEMBINDERS deze naam is ontstaan uit een oude legende, vroeger werden in de winter maanden door de arbeiders van de boeren rijssenbessems(straat bezems) gemaakt(in de winter maanden was er geen werk bij de boeren en om toch wat te verdienen werden er bessems en manden (mandebreiers genaamd) gemaakt in de schuren van de boeren.Voor het binden van deze bessems werd het fijne hout (genaamd rijssenhout) van de bruine Berk gebruikt, zo is de naam BESSEMBINDERS ontstaan en is het symbool van de Straotse Karnaval de bessem te vinden bij veel voordeuren in de Straot en mee Karnaval wordt hij gebruikt om alle leut bij mekaar te vegen.

Een eigen Karnavalsliedje mocht niet ontbreken en dit wordt nog jaarlijks op nieuw gemaakt en op een CD uitgebracht .

Een insinge mocht ook niet ontbreken en wordt jaarlijks aangepast aan het motto .

Eind jaren 60 werd er een dweilband (de Blaoskaoke) opgericht die voor een leutig stukske muziek zorgde de band werd de hofkapel van de Straotse Karnavals Stichting .

Deze band bestaat 44 jaar en heeft aangegeven dat dit het laatste jaar is dat we de leutige noten kunnen horen.

In de loop van de jaren 70 werd er aan deze leutploeg een jeugdprins en een jeugdnar toegevoegd deze kwamen tot stand van uit de lagere school iedereen die in klas 5 zat (tegenwoordig groep7) die interesse had mocht een opstel schrijven over karnaval degene die het mooiste opstel schreef mocht voor 2 jaar kleine prins of nar zijn en nog altijd vindt op deze manier de verkiezing van kleine prins / nar plaats.

In 2002 is er een kleine Balvers aan het jeugd gezelschap toegevoegd ( Balvers was vroeger de Veldwachter van het dorp).

In Lepelstraat zijn er vele bouwclubs en dweilbandjes die allen nog steeds actief zijn in het Karnavals gebeuren en in de gehele regio bekend zijn.

Karnaval 2005 is het 44 jarig bestaan van de  Stichting Straotse karnaval groots gevierd met diverse activiteiten voor klein en groot .Dit jaar bestaat de Stichting 53 jaar. Over twee jaar zal het 55 jarig bestaan groots gevierd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET DOEL

 

Het doel van de Stichting StraotseKarnaval is het organiseren van zo veel mogelijk Karnavals activiteiten in Lepelstraat voor klein en groot maar vooral voor klein want het geld nog steeds net als vroeger wie de jeugd heeft heb de toekomst , deze activiteiten bestaan uit het organiseren van de officiële opening van de Karnaval in de Straot met de sleutel overhandiging , de grote Karnavals Optocht deze grote Karnavalsoptocht vind plaats op de zaterdag voor aswoensdag, deze optocht zal vanaf dit jaar een verkorte route rijden , de grote kinderoptocht op de maandag middag beslist een van de mooiste uit de regio, verschillende Karnavalsbals waar onder de 11de van de 11de viering, het openingbal, bejaardenbal, Pielekesbal voor de kinderen , bezoek aan de lagere school,  kroegentochten, een leutig spektakel op het Martje op de maandag avond mee de kroegentocht waar dagge leutig kan dweile  en we dur ’n géve  leutige avond van maken , en tevens de géfste dweil kan winnen vor de leukste en gekst verklede tijdens de kroegentocht.

Bezoeken van zieken en mindere valide met Karnaval een sluitingbal als afsluiting van de karnaval en tevens worden er vele bals van verenigingen bezocht door de prins met zijn gevolg.

Sinds enkele jaren is er een half vasten bal in de Straot deze wordt gehouden op de zaterdag van half vasten en zal in 2014 plaats vinden op zaterdag avond 29 maart

 

 

Om deze activiteiten te bekostigen worden er verschillende activiteiten georganiseerd waar onder maandelijks ophalen van oud papier, verlotingen, bingo’s verkoop van veldtekens, collectes tijdens de optochten en niet te vergeten al onze sponsors die u weer terug kan vinden in onze Karnavalskrant die huis aan huis verspreid wordt waar alle activiteiten van onze Stichting en de Straotse verenigingen in staan vermeld ,deze krant is opgesteld in het dialect waar van nu een stukje volgt,

’T is wir `tal jaore geleeje,

da we allemaol zeeje

We zulle dur ’n fèèst van maoke

Waor ze nog jaore over praote

Nou we kreege meèr dan gelijk

Niemand vertoonde spijt

Waan da lustrum zat zo in mekaor

Da blefde over praote , jaor na jaor

De nieuwe karnavalskrant 2014 van maar liefs 44 pagina’s komt uit op zaterdag 1 februari op de dag van het Openingsbal en zal van het jaar voor de tweede keerin kleur verschijnen.

 

Na dit te hebben gelezen moet je voor de leut in de Straot wezen met als motto vor de aankomende karnaval.